Innovativ IT & Management
För verksamheter med geografisk IT

NYHETER

Invit har tecknat ett samarbetsavtal med Consid AB som möjliggör för oss att arbeta som underleverantör på ramavtalet SKL Kommentus AB i upphandlingen ”IT-konsulttjänster resurskonsulter”. Upphandlingen gällde sju anbudsområden, i form av geografiska regioner, och Consid ingick avtal inom sex av dessa, samt placerade sig först i anbudsutvärderingen inom fem av de sex tilldelade områdena.

Projektledning för uppdrag inom SOLTAK AB ett bolag för IT-drift och support SOLTAK AB är ett kommunalägt bolag (ägt av fyra kommuner) med syftet att samordna produktionen av stödtjänster såsom IT-drift och support. Invit stöttade SOLTAK AB under 6 månader med verksamhetsutveckling och projektledning.

Invit Management ägs av medarbetarna och har en företagsmodell med: - Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang. - Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har lika lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet. - Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer. - Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

TJÄNSTER