Innovativ IT & Management

För verksamheter med geografisk IT

Mer om Invit

Vi finns där bra medarbetare finns!

Hör av dig om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer

SYSTEMUTVECKLING & IT-ARKITEKTUR

Invit har medarbetare med lång erfarenhet av systemutveckling och IT-arkitektur. Vi arbetar med såväl ny- som vidareutveckling av system.

PROJEKTLEDNING & VERKSAMHETSUTVECKLING

Invit har erfarenhet av projekt- och processledning, processutveckling samt upphandlingsstöd. Vi har kunskap om TOGAF ADM samt genomarbetade verktyg för att arbeta med gapanalyser och verksamhetsprocesser med IT-stöd.

Geografisk IT

Invit är experter på Geografisk IT. Vi har lång erfarenhet att hjälpa både statliga och privata aktörer med bland annat visualisering, publicering och analys av geografisk information.

Senaste nyheterna

Invit är Rädda Barnens vänföretag 2020

4/16/2020 | Organisation

Invit Management AB är Rädda Barnens vänföretag 2020! Vi är med och ger barn en tryggare tillvaro, i Sverige och i världen. Det är vi stolta och glada över! Vi ser till att barn får rent vatten och ma…

Införande av digital bygglovsprocess

6/28/2019 | Analys och Design, Konstruktion

Invit har sedan 2016 arbetat med bygglovsenheten Falkenbergs Kommun. Under 2019 har arbetet med införande av en helt digital bygglovsprocess intensifierats med ambitionen att bli helt digitala; från r…

Bergslagencycling ny webb

2/6/2019 | Förstudie, Konstruktion, GIS

Invit hjälper Region Örebro Län att modernisera webben för bergslagencycling. Genom workshops och intervjuer med cykelfantaster har Invit kommit med ett designförslag samt förslag på funktioner för de…

Fler nyheter

Spännande uppdrag med lysande resultat!

Peter Ranki - Region Örebro Län

Våra tjänster

Våra konsulter har en gedigen bakgrund inom IT & Management. Vi har metoder och verktyg som stöttar utvecklingen av din verksamhet, oavsett om det handlar om en total översyn eller om att vara specialist i dina projekt. Vi är experter på verksamheter med geografisk IT och brinner för att skapa nytta.

Verksamhetsanalys

En lyckad och varaktig utveckling av verksamheten kräver inte bara lyckade projekt, man måste arbeta med rätt projekt också. För oss handlar verksamhetsanalys om att identifiera och prioritera rätt projekt.

Förstudie

Har ni identifierat lämpliga projekt? Vi hjälper er med förstudier som definierar projektet och ger ett bra beslutsunderlag. Våra förstudier involverar nästan alltid arbetsmöten med er verksamhet.

Analys & design

Att gå in i en konstruktionsfas utan förberedande analys och design kan blir kostsamt. I det förberedande arbetet ser vi till att rätt val sker tidigt och att arbetet med att implementera en lösning blir effektivt och riskminimerad.

Konstruktion

Vi arbetar med täta avstämningar, oavsett om det handlar om nyutveckling eller om anpassning av befintliga system. Både uppdragsresultat och ekonomiskt utfall blir bättre genom att arbeta tillsammans med täta avstämningar.

Överlämning

En lyckad överlämning handlar för oss inte enbart om välskriven kod och bra dokumentation; det handlar även om förvaltningsetablering och om att överföra kunskap för en lyckad hemtagning av nyttan.