Invit är Rädda Barnens vänföretag 2020

Invit är Rädda Barnens vänföretag 2020

Invit Management AB är Rädda Barnens vänföretag 2020! Vi är med och ger barn en tryggare tillvaro, i Sverige och i världen. Det är vi stolta och glada över! Vi ser till att barn får rent vatten och mat i magen. Vi bidrar till att barn kan gå i skolan. Och vi skyddar barn mot våld och övergrepp, bland annat. För alla barn har rätt till sin framtid.

Diplom