Invit inleder projekt med Fellingsbro folkhögskola

Invit inleder projekt med Fellingsbro folkhögskola

Invit hjälper Fellingsbro folkhögskola med design och utveckling av ny webb. Eftersom att många av folkhögskolans utbildningar är anpassade för personer med funktionsnedsättning behöver webbplatsen därför vara tillgänglighetsanpassad både kodmässigt och innehållsmässigt. Umbraco kommer användas som CMS.