Kravanalys och systemspecifikation för Göta Kanalbolaget

Kravanalys och systemspecifikation för Göta Kanalbolaget

Vårt uppdraget var initial att dra upp riktlinjer för ett GIS-system för kanalbolagets framtida behov. Tidigt i förstudien visade det sig handla om ett omfattande IT-stöd för hantering av bl.a. besiktningar, dokumentation, planerat underhåll, löpande underhåll, katastrof och konsekvensplaner, övervakning med sensorer; allt kopplat till en anläggningsmodell i BIM/GIS. Från arbetsmöten med verksamheten har risker, målgrupper och intressenter analyserats. Behoven fångades grovt i form av cirka 70 användarberättelser. Från dessa har en kravkarta skapats, övergripande lösning modellerats och gränssnittsprototyper tagits fram. En tidsuppskattning på två vertikaler användes till sist för att få fram en kostnadskalkyl för genomförande av projektet.