Samarbete med Consid AB - SKL Kommentus AB

Samarbete med Consid AB - SKL Kommentus AB

Invit har tecknat ett samarbetsavtal med Consid AB som möjliggör för oss att arbeta som underleverantör på ramavtalet SKL Kommentus AB i upphandlingen ”IT-konsulttjänster resurskonsulter”.

Upphandlingen gällde sju anbudsområden, i form av geografiska regioner, och Consid ingick avtal inom sex av dessa, samt placerade sig först i anbudsutvärderingen inom fem av de sex tilldelade områdena.